55 39 38 50 [email protected]

Helsehuset – Nye legevakten i Bergen

Byggtype: Legevakt

Rolle: Utførende VVS

Fag: Sanitær, varme, sprinkler og kjøling