55 39 38 50 [email protected]

Sundtsvei 3

Byggtype: Boliger

Rolle: Prosjektering VVS, utførelse

Fag: Sanitær, varme

Vi har stått for prosjektering og utførelse av rørteknisk anlegg for BACKE BERGEN AS

  • 9 leiligheter
  • Parkeringshus
  • Utvendig anlegg