55 39 38 50 [email protected]

Gass

Gass

Med sikkerhet i høysetet

Vi kan tilby teknisk bistand ved prosjektering av nye gassanlegg, oppgradering og bygging av gassanlegg i henhold til normer, krav og beskrevne standarder.

Industri

 • Sentraler, rørsystem og uttaksposter for sveising og skjæring
 • Anlegg for inert gass, dekkgass/bakgass
 • Pakkegass og drikkevaregass til næringsmiddelindustri
 • Spesialgassanlegg til industrilaboratorier

Sykehus

 • Sentraler, rørsystem til uttaksposter for medisinske og tekniske gasser
 • Spesialgassanlegg til laboratorier
 • Medisinske gassanlegg til veterinærer
 • Medisinske gassanlegg
  • Akuttmedisin
  • Anestesi
  • Røntgen / MR
  • Kirurgi
  • Forskning
 • Medisinske gassanlegg for hyperbar oksygenbehandling

Laboratorier

 • Sentraler, rørsystem til uttaksposter for spesialgasser og tekniske gasser.

Laboratorier er avhengige av rene gasser og spesialgassblandinger til analyseinstrumenter, Som f.eks. GC (Gas Chromotograf). Rent og tørt gassanlegg er derfor et krav når det kommer til distribusjon av rene gasser.

Settefiskanlegg

 • Distribusjonsanlegg for O2 fra tankanlegg
 • Oksygengenerator til oksygeninnløsere, kjegler og kar

Vi kan levere og montere oksygengenerator, tilpasset behov og ønsker fra kunde.

Kontaktperson
Roger Hatlen – Avdelingsleder
920 39 521
[email protected]